Årsmøtet 2020

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 7. Mai 2020

Pga. coronasituasjonen ble årsmøtet avviklet den 27.4.2020 med minimum lovlig deltakelse og innenfor smittevernreglene. Bare noen fra styret og et par andre deltakere til var med på møtet.  De vanlige årsmøtesakene ble gjennomført og her kan nevnes årsmeldingen, regnskapet for 2019, budsjett for 2020, tre forslag fra styret og til slutt valg.

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. Likeledes regnskapet som viste et solid overskudd. Styret valgte å holde  medlemskontingenten på samme nivå som vi har hatt de 7-8 siste årene. Styret foreslo å øke styret med et medlem og dette ble vedtatt.   Vi er glade for at  vår rennleder Jørgen sa ja til  å bli det nye styremedlemmet vårt. I det sittende styret var Jorunn og Gudbrand på valg. Begge hadde sagt ja til gjenvalg og slik ble det.

Til informasjon legger vi ut de godkjente årsmøtepapirene samt protokollen fra årsmøtet:

Protokoll side 1

Protokoll side 2

Årsmelding

Årsregnskap0 Kommentar

Årets Lillomarking

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 3. Mai 2020

I forbindelse med årsmøtet ble også "Årets Lillomarking" kåret.  I år ble det Edward Woodhouse  som veldig fortjent fikk prisen, ikke minst for sitt årelange arbeid med Telenorkarusellen. I flere år har han også hatt ansvaret for disse arrangementene og det er ikke uten grunn han benevnes som "Karusellgeneralen". Det har vært trygt og godt å ha Edward  som ansvarlig for disse viktige arrangementene i løpet av skisesongen. Da er vi sikre på at det fungerer både med planlegging, avvikling og etterarbeid. Mange takk Edward!

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline