Årsmøte 2023 i Lillomarka skiklubb

Innkalling til årsmøte i arenahuset mandag 27. mars kl. 19:00

Dagsorden:

1. Godkjenningavstemmeberettigede
2. Godkjenningavinnkalling,sakslisteogforretningsorden
3. Valgavdirigent,sekretærog2repr.tilåunderskriveprotokoll 4. Gjennomgangavårsmelding
5. Regnskapfor2022
6. Budsjettfor2023
7. Innkomneforslag
8. Fastsettelseavmedlemskontingentogtreningsavgift
9. Valgavstyre,revisorerogvalgkomite

Forslag, se sak 7, må være kommet inn til styret v/leder innen 20. mars

VELKOMMEN!
Styret i Lillomarka Skiklubb