Årsmøte 2024 i Lillomarka skiklubb

Innkalling til årsmøte i arenahuset mandag 8. april kl. 18:00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og 2 repr. til å underskrive protokoll
  4. Gjennomgang av årsmelding
  5. Regnskap for 2023
  6. Budsjett for 2024
  7. Innkomne forslag
  8. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
  9. Valg av styre, revisorer og valgkomite

 

Forslag, se sak 7, må være kommet inn til styret v/leder innen 30. mars

 

VELKOMMEN!

Styret i Lillomarka Skiklubb