Årsmøte 2022 i Lillomarka skiklubb

Innkalling til årsmøte i arenahuset torsdag 31.mars kl. 2000. 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og 2 repr. til å underskrive protokoll
  4. Gjennomgang av årsmelding
  5. Regnskap for 2021
  6. Budsjett for 2022
  7. Innkomne forslag
  8. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
  9. Valg av styre, revisorer og valgkomite

 

Forslag, se sak 7, må være kommet inn til styret v/leder innen 27.mars

 

VELKOMMEN!

Styret i Lillomarka