Årsmøte 2021 UTSATT til 15.04.2021

For å få til digitalt møte må vi dessverre utsette en uke.

Digitalt årsmøte vil bli avholdt torsdag 15. april kl. 2000.

Link er sendt til e-post registrert på Min Idrett.


Dagsorden:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 repr. til å underskrive protokoll

4. Gjennomgang av årsmelding

5. Regnskap for 2020

6. Budsjett for 2021

7. Innkomne forslag

8. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

9. Valg av styre, revisorer og valgkomite


Forslag, se sak 7, må være kommet inn til styret v/leder innen 5.april


VELKOMMEN !

Styret i Lillomarka skiklubb

Levert av IdrettenOnline