Styrkerom i arenaen

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 4. Aug 2020


Vi har nå fått styrkerom i arenaen.  

Kom med tips og ønsker på hva som skal til for gode styrke økter.  

Vi gleder oss til stor aktivitet under Multisportuka!
Årsmøtet 2020

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 7. Mai 2020

Pga. coronasituasjonen ble årsmøtet avviklet den 27.4.2020 med minimum lovlig deltakelse og innenfor smittevernreglene. Bare noen fra styret og et par andre deltakere til var med på møtet.  De vanlige årsmøtesakene ble gjennomført og her kan nevnes årsmeldingen, regnskapet for 2019, budsjett for 2020, tre forslag fra styret og til slutt valg.

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. Likeledes regnskapet som viste et solid overskudd. Styret valgte å holde  medlemskontingenten på samme nivå som vi har hatt de 7-8 siste årene. Styret foreslo å øke styret med et medlem og dette ble vedtatt.   Vi er glade for at  vår rennleder Jørgen sa ja til  å bli det nye styremedlemmet vårt. I det sittende styret var Jorunn og Gudbrand på valg. Begge hadde sagt ja til gjenvalg og slik ble det.

Til informasjon legger vi ut de godkjente årsmøtepapirene samt protokollen fra årsmøtet:

Protokoll side 1

Protokoll side 2

Årsmelding

Årsregnskap

Årets Lillomarking

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 3. Mai 2020

I forbindelse med årsmøtet ble også "Årets Lillomarking" kåret.  I år ble det Edward Woodhouse  som veldig fortjent fikk prisen, ikke minst for sitt årelange arbeid med Telenorkarusellen. I flere år har han også hatt ansvaret for disse arrangementene og det er ikke uten grunn han benevnes som "Karusellgeneralen". Det har vært trygt og godt å ha Edward  som ansvarlig for disse viktige arrangementene i løpet av skisesongen. Da er vi sikre på at det fungerer både med planlegging, avvikling og etterarbeid. Mange takk Edward!Lillomarka Skiklubb er kåret til Årets idrettslag 2020

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 27. Apr 2020

Oslo Idrettskrets fremhever i begrunnelsen at klubben «samarbeider med skoler og barnehager om bruk og aktivitet i Lillomarka Arena. De ser sin rolle som aktivitetsskaper for alle og har en bevisst strategi på å benytte ungdommer som trenere framfor foreldre.»
Årsmøte 2020

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 20. Apr 2020

Alle årsmøtepapirer er nå lagt ut på hjemmesida, se under linken "Om oss".  Her ligger  både  årsregnskap for 2019, forslag til budsjett for 2020, årsberetningen for 2019/2020 samt styrets  3 forslag til årsmøtet. Regnskapet er nå til revisjon hos våre to revisorer.  Styret er meget fornøyd med resultatet og den gode økonomiske situasjonen i skiklubben.

Ut fra de strenge restriksjoner ift. smittevernloven når det gjelder å samle folk bla. til møter med maks 5 personer, er vi kommet til at  årsmøtet gjennomføres med bare styret til stede. Ut fra de gjeldende regler vi har fått fra idrettskretsen er dette mulig.  Årsmøtet vil etter dette bli avviklet i arenahuset  mandag 27.4.kl 2000 av bare styret.   Årsmøtet vil bli gjennomført etter den vanlige sakslista for årsmøter i idrettslag, se den opprinnelige innkallingen for 23.mars.

Innen årsmøtet  avvikles ber vi om at  dere medlemmer går nøye gjennom årsberetning, forslag og regnskap. Har dere spørsmål, vennligst ta kontakt med Gudbrand, Terje eller Magne pr. telefon eller e-post så skal vi svare/gi tilbakemeldinger.

Pga. det amputerte årsmøtet nå vil vi invitere til  et medlemsmøte og et kick-off før vi starter til høsten, forutsatt at restriksjonene ift, smittevernregler vi har i dag blir endret. Her vil vi også gå gjennom de sakene som er behandlet på årsmøtet, samtidig som vi satser på å snakke om kommende sesong, behovet for å få med flere foreldre i arbeidet vårt osv.

For styret

Gudbrand