Årsmøte 2020

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 20. Apr 2020

Alle årsmøtepapirer er nå lagt ut på hjemmesida, se under linken "Om oss".  Her ligger  både  årsregnskap for 2019, forslag til budsjett for 2020, årsberetningen for 2019/2020 samt styrets  3 forslag til årsmøtet. Regnskapet er nå til revisjon hos våre to revisorer.  Styret er meget fornøyd med resultatet og den gode økonomiske situasjonen i skiklubben.

Ut fra de strenge restriksjoner ift. smittevernloven når det gjelder å samle folk bla. til møter med maks 5 personer, er vi kommet til at  årsmøtet gjennomføres med bare styret til stede. Ut fra de gjeldende regler vi har fått fra idrettskretsen er dette mulig.  Årsmøtet vil etter dette bli avviklet i arenahuset  mandag 27.4.kl 2000 av bare styret.   Årsmøtet vil bli gjennomført etter den vanlige sakslista for årsmøter i idrettslag, se den opprinnelige innkallingen for 23.mars.

Innen årsmøtet  avvikles ber vi om at  dere medlemmer går nøye gjennom årsberetning, forslag og regnskap. Har dere spørsmål, vennligst ta kontakt med Gudbrand, Terje eller Magne pr. telefon eller e-post så skal vi svare/gi tilbakemeldinger.

Pga. det amputerte årsmøtet nå vil vi invitere til  et medlemsmøte og et kick-off før vi starter til høsten, forutsatt at restriksjonene ift, smittevernregler vi har i dag blir endret. Her vil vi også gå gjennom de sakene som er behandlet på årsmøtet, samtidig som vi satser på å snakke om kommende sesong, behovet for å få med flere foreldre i arbeidet vårt osv.

For styret

Gudbrand


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.