Årsmøtet 2020

Postet av Lillomarka SkiKlubb den 7. Mai 2020

Pga. coronasituasjonen ble årsmøtet avviklet den 27.4.2020 med minimum lovlig deltakelse og innenfor smittevernreglene. Bare noen fra styret og et par andre deltakere til var med på møtet.  De vanlige årsmøtesakene ble gjennomført og her kan nevnes årsmeldingen, regnskapet for 2019, budsjett for 2020, tre forslag fra styret og til slutt valg.

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. Likeledes regnskapet som viste et solid overskudd. Styret valgte å holde  medlemskontingenten på samme nivå som vi har hatt de 7-8 siste årene. Styret foreslo å øke styret med et medlem og dette ble vedtatt.   Vi er glade for at  vår rennleder Jørgen sa ja til  å bli det nye styremedlemmet vårt. I det sittende styret var Jorunn og Gudbrand på valg. Begge hadde sagt ja til gjenvalg og slik ble det.

Til informasjon legger vi ut de godkjente årsmøtepapirene samt protokollen fra årsmøtet:

Protokoll side 1

Protokoll side 2

Årsmelding

ÅrsregnskapKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.